top of page

獨棟放鬆放空

清幽環境,風格居宅 
獨棟少接觸,換環境放鬆心情!

獨棟渡假居/VocationStay

1.jpg

S01         

獨棟居    

田園風情 紅磚古屋

關西上林/新 

∣ 居宅:楓桂house
∣ 風格:現代感古風
紅磚屋

∣ 適住:2~4人

1630999028851.jpg

S02          

獨棟居

山林雲海 森林宅居

峰白蘭/新竹 

∣ 居宅:藝術家/張老師の家
∣ 風格:藝術風格/森林宅居

∣ 適住:2~6人

S03              

Homestay  

山林歡樂 自然生活居

南庄和美/苗栗

∣ 居宅:春雨圧園
∣ 風格:現代緑建築

∣ 適住:2人

S06         

Homestay  

雲濤幽境 山水意境

和平 雪山坑/台中 

∣ 居宅:清濤雪山莊
∣ 風格:現代陶淵明/綠建築

∣ 適住:4人

bottom of page